Podczas przeglądania portali z ogłoszeniami o pracę, zdarzy się nam spotkać z ofertami pracy tymczasowej. Mamy tutaj do czynienia z dość specyficzną formą zatrudnienia, o charakterze okresowym, a także ma miejsce między trzema konkretnymi podmiotami. Czy opłaca się zatem postawić na taką opcję?

Niektóre agencje, mogą zaoferować nam wyjście, takie jak pracownicy tymczasowi z Ukrainy i dla wielu przedsiębiorstw jest to ciekawa alternatywa, szczególnie jeśli widnieje pewien problem z działem kadr, a bardziej jego brakiem.

Czym właściwie jest praca tymczasowa?

Tak naprawdę, na pracę tymczasową składają się trzy podmioty. Jest to pracownik, a także jego dwóch pracodawców. Jest to agencja pracy tymczasowej, z którą dany pracownik podpisał już umowę, a także kieruje go kolejno do określonej pracy. Będzie to też pracodawca użytkownika. Wiąże go umowa z agencją pracy tymczasowej i to pod jego kierownictwem oraz na jego rzecz pracownik tymczasowy wykonuje daną pracę. Z kolei pod kątem prawnym, pracodawca użytkownik nie jest pracodawcą dla tymczasowego pracownika. Pracodawca ten, ma jedynie wykonywać obowiązki pracodawcy w zakresie, jaki wynika z przepisów i zawartej umowy z agencją.

Legalnie funkcjonujące agencje pracy tymczasowej, zobowiązane są do posiadania specjalnego numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Co więcej, taki spis możemy odnaleźć w Krajowym Rejestrze podmiotów prowadzących Agencje Zatrudnienia.  Mowa tu o numerze, który powinien być podawany przez agencje we wszelkich dokumentach, ogłoszeniach, a także w ofertach pracy. Z uwagi właśnie na to, powinniśmy zawsze zwracać uwagę na to, czy agencja wystawiająca swoją ofertę pracy tymczasowej, podaje przypisany jej numer wpisu do rejestru. Kiedy w ofercie takiego numeru jednak brakuje, może to świadczyć nawet o tym, że taka agencja funkcjonuje nielegalnie.