Czy szkolenia sql online faktycznie uczą?

W wielu przypadkach osoby zajmujące wysokie stanowiska kiedyś musiały bardzo ciężko pracować na to, aby